Downloads

Nuttige documenten en informatie.

Downloads

Voorschrift arts mobiliteit

Voor de aanvraag tot verzekeringstegemoetkoming dient u uw (huis)arts een voorschrift te laten invullen. Op basis van dit voorschrift kan Orthoservice aan huis u begeleiden in welke hulp precies nodig is, en u nodige info meegeven. Dit doen wij in samenwerking met onze erkend orthopedist / bandagist. We volgen hiervoor de gereglementeerde bepalingen.

Hieronder kan u het voorschrift downloaden dat nodig is voor de aanvraag van een mobiliteitshulpmiddel zoals een rollator, rolstoel of elektronische scootmobiel al dan niet in combinatie met een aangepast kussen ter preventie van doorligwonden of decubitus.

Downloads

Voorschrift arts compressiekousen

Hieronder kan u het voorschrift downloaden dat nodig is het opstellen van de correct indicaties van uw patiënten in het kader van een tegemoetkoming voor prefab of maatwerk compressiekousen voor zowel bovenste- als onderste ledematen.

Downloads

Stappenplan aanvraag

De aanvraag voor een mobiliteitshulpmiddel in België verloopt via een procedure die specifiek is voor elk type van hulpmiddelen en individueel verschilt per patiëntensituatie. Uiteraard begeleiden we je hierin om je de juiste hulp te kunnen bieden. Hier kan je alvast het stappenplan bekijken dat wordt doorlopen bij de aanvraag.

Bent u moeilijk te been en vindt u moeilijk vervoer? Contacteer ons dan voor de mogelijkheden: wij werken o.a. nauw samen met Brants vervoer om uw verplaatsing van en naar het ziekenhuis te organiseren.

Downloads

Hernieuwingstermijnen

De jaarlijkse herstelling en / of onderhoud voor orthesen en romptoestellen is mogelijk voor zover de patiënt ouder is dan 14 jaar op het tijdstip dat het toestel moet hersteld of onderhouden worden. Hiervoor is geen geneeskundig voorschrift nodig. De hoogte van het herstelrecht wordt berekend op basis van de waarde van het oorspronkelijk geleverde apparaat. Er is geen vernieuwing van het toestel mogelijk binnen de 6 maanden na de herstelling of het onderhoud. Voor de IMF-toestellen is geen hernieuwingtermijn voorzien, dit wordt enkel tijdelijk gedragen en mag slechts eenmalig geleverd worden per diagnose. Indien er echter sprake is van een blijvend letsel zal dit worden opgevangen door IMF of maatwerk.

Theoretisch vernieuwingschema voor éénzelfde pathologie aan hetzelfde lichaamsdeel: maatwerk kan indien nodig vernieuwd worden door maatwerk of prefab, na de vernieuwingstermijn van maatwerk. Prefab kan indien nodig vernieuwd worden door prefab of als de omstandigheden het nodig achten, door maatwerk, na de vernieuwingstermijn van prefab.

Downloads

Info voor artsen

Download de info over wie welke apparaten mag voorschrijven en de actuele terugbetalingstarieven van het ziekenfonds per apparaat. Eventuele supplementen zijn niet opgenomen in de tarievenlijst. Wijzigingen voorbehouden.

Downloads

Verzekeringen

In volgende filmpjes krijg je als patiënt de nodige info mee in wat betreft de wetgeving voor rolstoelpatiënten in België. Uiteraard blijft je persoonlijke verzekeringsagent een aanspreekpunt voor wat betreft de verzekering van je scootmobiel of elektronische rolstoel.

Een handig verzekeringsoverzichtje voor je persoonlijke verzekeringsagent kan je hier ook downloaden. Uiteraard zal hij ook nood hebben aan de specificaties en chassisnummer van je eigen toestel.

Downloads

Demo / bruikleen overeenkomst

Overeenkomst bij het in bruikleen nemen van materiaal dat toebehoort tot Orthoservice aan huis.

Downloads

Algemene voorwaarden – Garantie voorwaarden

Wijzigingen onder voorbehoud.